Dinh Cuong

Buddha sitting on a red rock

Phật ngồi trên phiến đá đỏ
Oil on paper, 18”x18”

Top ▴